9.15.35.2

Publikováno dne 27.08.2015

(obecný)

V knize jízd nová funkce Generování knihy jízd. Umí dogenerovat chybějící knihu jízd dle nastavení častých tras. K výkazu práce je možné ručně přiřadit konkrétní průvodky. V editaci ceníku se nezobrazuje výběr činnosti, pokud není modul Činnosti povolen. Po stisknutí tlačítka Použít skočí kurzor na druhou záložku v pořadí za předpokladu, že je aktivní první záložka v pořadí. Pokud je od výkazu odebírána nějaká průvodka, systém se ptá, zda-li smazat i případné zmetky a převody. Pokud jsou na průvodku navázány zmetky a/nebo převody, nelze ji z výkazu odebrat. U průvodky přiřazené k výkazu práce je možné měnit stav Dokončeno. Ze seznamu průvodek u výkazu je možné vyvolat informace o zmetcích na vybrané průvodce. Přepracována funkce exportu dat do aplikace Microsoft Excel. Opraven výpočet normy, pokud došlo v předchozích operacích k převodu kusů mezi průvodkami anebo ke generování zmetků. Do okna Příjmy a výdeje materiálu bylo přidáno tlačítko pro nastavení prodejní ceny materiálu. Opraveno zobrazení seznamu operací, pokud existuje pouze jediná operace a ta nemá pořadí. Opravena chyba s nastavením prodejní ceny u výdeje materiálu v případě, kdy byla prodejní cena stanovena z ceny průměrné a marže a zároveň došlo k výdeji veškerého materiálu ze skladu (výsledný stav na skladě byl nula). Opraveno automatické nastavení prodejní ceny materiálu u výdeje materiálu.