120.21.10.1 27.02.2021

Manager

Aktualizace obecných tiskových sestav

Pro aktualizaci tiskových sestav přejděte v nabídce Nastavení do položky Tiskové sestavy. V seznamu najděte příslušnou tiskovou sestavu dle názvu (je možné použít i filtr) a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Docházka a výkazy (výchozí)
25.2.2021 9:18:34

Zobrazí zjednodušený přehled docházky s porovnáním s výkazy práce.

Přehled celkových časů jednotlivých činností v období
23.2.2021 8:58:33

Zobrazí seznam všech činností a součet jejich časů v zadaném časovém období.