120.23.45.1

Publikováno dne 08.11.2023

Manager

(obecný)

Konfigurace

Ze záložky Formáty odstraněn box Způsob zobrazení času. Oba formáty budou dostupné v každém listování, kde je třeba a uživatel si bude moci vybrat, které z nich si nechá zobrazit.

Nastavení Sběru dat

Na záložce Výkazy je v boxu Výkazy a sekci Výkonové normy nové zatržítko Zobrazit výkonovou normu u vybrané čínnosti při zadávání výkazu, které zajistí, že bude norma zobrazena při výběru činnosti v kiosku.

Dodací adresy

Editace dodací adresy firmy

Zadání hodnoty do pole Označení je vyžadováno.

Materiály

Kopie materiálu

S materiálem se kopírují do nového i všechny alternativní měrné jednotky včetně koeficientů.

Objednávky

Seznam objednávek

Opraven filtr na Nevyřízené objednávky.

Portfolio

Editace portfolia

Přidána sekce Výkres s políčky Číslo výkresu a Název výkresu. Pokud jsou tato pole vyplněna, přenáší se automaticky do zakázky (do výkresu, který je tvořen na základě tohoto portfolia). Pokud vyplněny nejsou, zůstává původní funkčnost.

Příjemky

Hromadné zadání cen položek příjemky

V listování je nyní možné uložit nastavenou konfiguraci (šíře a pořadí sloupců).

Box Možnosti přemístěn do pravého dolního rohu (vedle listování položek pro rozpouštění). Do tohoto boxu byla přidána možnost nastavit Číslo dodacího listu (dodavatele).

Šablony pracovních postupů

Detail šablony pracovního postupu

Sloupec Norma přejmenován na Výkonová norma. Ve sloupci Počet MJ se zobrazuje i jednotka. Přidán výpočet předpokládaného nákladu na MJ a pod tímto sloupcem je i celkový součet.

V okně se ve sloupci Použitý materiál opět zobrazuje seznam použitého materiálu.

Výkazy

Seznam výkazů

Přidán sloupec Osobní číslo (pracovníka).

Sloupec Délka rozdělen dva sloupce: Délka (HH:MM) a Délka (H,HH), kde si uživatel může vybrat z různého typu zobrazení celkového času výkazu.

Výkres - pracovní postup

Detail pracovního postupu výkresu

V okně se ve sloupci Použitý materiál opět zobrazuje seznam použitého materiálu.

Výkresy

Sestavy zakázky

V pravém dolním rohu okna je možné hromadně nastavit příznaky Nevyúčtovávat a Nedodávat u těch položek zakázky (dílů sestavy, sestav, podsestav), které jsou zařazeny do sestav a podsestav:

Zakázky

Sledovací list zakázky

Nové okno pro možnost sledování toku operací v rámci zakázky. V okně je zobrazen seznam činností a kooperací v pořadí, v jakém jdou za sebou a je na první pohled vidět, zda je operace dokončena, případně v jaké je fázi (rozpracovaná nebo vůbec nezačala).

Okno je dostupné z okna Seznam zakázek pod tímto tlačítkem:

Sběr dat

(obecný)

Opraveno občasné zatuhnutí programu a správné zobrazení tlačítek nabídky po jedné z aktualizací Windows 10.

Pracovník

(obecný)

Pokud nemá přihlášený pracovník povolený paralelní výkazy, je mu umožněno začít nový výkaz, ale při jeho spuštění jsou všechny ostatní výkazy přerušeny. Totéž platí při opětovném spuštění již přerušeného výkazu. Je tedy možné mít otevřených více výkazů, běžet ale vždy může pouze jeden.

Docházkový terminál

(obecný)

Opraveno duplicitní zobrazení důvodů přerušení.

Zamezena možnost dvojitého stisknutí stejného tlačítka.