120.24.1.1

Publikováno dne 02.01.2024

Manager

(obecný)

Nový modul Plánovač akcí, který je možné navázat na jakýkoliv další modul a v němž je možné definovat jakékoliv plánované akce s daným záznamem (typicky třeba revize zařízení, certifikace měřidel, servisní prohlídky výrobků...).

Do číselníku nastaveny sazby DPH platné od 1.1.2024, zároveň byly zneplatněny sazby 10 % a 15 % k 31.12.2023.

Konfigurace

Na záložku Zakázky je v sekci Výkresy nová volba Pro detekci předchozí výroby použít okno Detekce předchozí výroby (ve výchozím nastavení zaškrtnutá). Tato volba způsobí, že není během přidávání výkresu do zakázky detekována předchozí výroba, ale pro tuto detekci je nutné vyvolat nové okno  Hromadná detekce předchozí výroby.

Nastavení Sběru dat

Opravena nemožnost přidat nový záznam.

Seznam dokumentů

Opraveno zobrazení a otevření souboru dokumentace, který byl uložen s absolutní cestou mimo hlavní složky DocumentManagementu.

Ekonomika

Seznam rozpracované výroby

Upraveny výběrové podmínky pro zařazení polotovarů a/nebo kooperací do rozpracované výroby:

  • Pokud na žádný polotovar/kooperace neexistuje příjemka, bere se jako rozhodující datum pořízení polotovaru/kooperace do systému.
  • Pokud existuje na položkách příjemek alespoň jeden příjem polotovaru/kooperace, je pro zařazení rozhodující pole Skutečný příjem v okně Editace příjemky.

Firmy

Editace firmy

Pouze jednu firma v seznamu lze označit příznakem Jedná se o vlastní firmu. V případě takového označení bude tento příznak u ostatních záznamů nastaven na NE.

Nabídky

Hromadné vložení položek do nabídky

Na záložku Porfolio přidány ke každému záznamu ještě sloupce Číslo výkresu, Název výkresu, Dělení 1 a Dělení 2.

Náklady

Seznam nákladů

Opraveno generování čísla nákladu - vynechávalo lichá čísla.

Neshody

Editace neshody

Přidán box Příznaky a do něj nový příznak Vyřízeno. Jedná se o volný příznak, který není nijak automaticky vyplňován (zaškrtáván).

Seznam neshod

Přidán sloupec Vyřízeno a k němu i filtr na možnost zobrazení všech nebo jen vyřízených nebo jen nevyřízených záznamů. Pro hromadné označení záznamů jako vyřízených je přidáno nově tlačítko.

Objednávky

Editace objednávky

Na záložce Položky je nový sloupec Potvrzený termín dodání. Výběrem více položek seznamu a rozkliknutím akčního tlačítka (s bleskem) je možné hromadně nastavit položkám potvrzený termín dodání.

Editace položky objednávky

Do boxu Příznaky přidáno pole Potvrzený termín dodání.

Plánovač akcí

Záložky Plánovač akcí a Plánované akce byly implementovány do oken Editace zakázky, Editace výkresu a Editace materiálu.

Polotovary

Editace polotovaru

Do sekce Příznaky přidána položka Předpokládaná délka dodání (dny).

Pracovníci

Editace pracovníka

Nová záložka Časová banka docházky, kde je možné po jednotlivých měsících zjišťovat, případně korigovat dostupnou dovolenou a převáděné přesčasy. Informace jsou generovány při uzamčení docházky - viz okno Uzamčení docházky. Korigovat je lze pomocí nového okna Editace časové banky.

Reklamace

Editace reklamace

Přidána záložka Náklady pro možnost evidence nákladů spojených s reklamací, které nejsou generovány od případné reklamační zakázky.

Seznam reklamací

Přidány sloupce Ostatní náklady, Celkové náklady a Čísla faktur dodavatelů.

Šablony pracovních postupů

Editace položky pracovního postupu

Do boxu Výkonová norma byl přidána zaškrtávací volba Příprava obslužně, jednotky bezobslužně. V případě, že bude tato volba zaškrtnuta, proběhne ve výkaze výpočet nákladů tak, že mzda pracovníka se bude počítat pouze pro Přípravný čas.

Na záložce Kooperace byla položka Předpokládaná délka dodání (dny) přesunuta do sekce Dodávka. Na záložce Polotovar byla do sekce Dodávka přidána položka Předpokládaná délka dodání (dny).

Výkazy

Editace výkazu práce

Pokud je v pracovním postupu výkresu zaškrtnuta volba Příprava obslužně, jednotky bezoblužně, přenáší se tato informace i do výkazu, kde je upravitelná v rámci boxu Příznaky, společně s informací Přípravný čas (minuty). Tato informace má vliv na výpočet nákladů na tento výkaz, a to mzdového nákladu. Příklad:

Celková doba výkazu je 115 minut, z toho je určeno, že 15 minut je přípravný čas. Mzda pracovníka se tedy započítává pouze v délce těch 15 minut, celkových 115 minut pak jde na náklad činnosti jako takové. Tato nová funkčnost je vhodná např. pro činnosti typu 3D tisk, kde je zapotřebí pouze pár minut na přípravu, odebírání nebo jiné servisní úkony, které provádí, pracovník, ale stroj běží bez nutnosti obsluhy sám.

Výkres - pracovní postup

Detail pracovního postupu výkresu

Opraveno mazání činností ze seznamu, pokud je na činnost navázán jeden nebo více materiálů.

Editace detailu pracovního postupu výkresu

Na záložce Kooperace byla položka Předpokládaná délka dodání (dny) přesunuta do sekce Dodávka. Na záložce Polotovar byla do sekce Dodávka přidána položka Předpokládaná délka dodání (dny).

Do boxu Výkonová norma byl přidána zaškrtávací volba Příprava obslužně, jednotky bezobslužně. V případě, že bude tato volba zaškrtnuta, proběhne ve výkaze výpočet nákladů tak, že mzda pracovníka se bude počítat pouze pro Přípravný čas.

Výkresy

Hromadná detekce předchozí výroby

Nové okno pro možnost hromadné detekce historie výroby zadaných výkresů v zakázce. Detekovány jsou (dle pole Číslo výkresu) sestavy, portfolio a výkresy v historii výroby. Po načtení historie je možné vybrat, který historický výkres chce uživatel použít pro aktuálně nový výkres v zakázce a zda chce přenést prodejní cenu a/nebo pracovní postup. Pokud bude zvoleno, že se jedná o sestavu, budou samozřejmě doplněny veškeré podřazené položky, a to bez kontroly, zda již v zakázce existují.

Sběr dat

(obecný)

Opraveno zobrazení seznamu expedic v okně pro generování dodacího listu.