120.23.22.1

Publikováno dne 29.05.2023

Manager

(obecný)

V okně Nastavení listování je na záložce Podmíněné formátování možno určit, že vybraný formátovací podmínka je Určena pro všechny uživatele. Volba je dostupná pouze v případě, že má váš účet příznak Administrátor.
Podmínky, jež jsou určeny pro všechny uživatele, jsou v seznamu označeny ikonou se dvěma panáčky.


Nastavení Sběru dat

Na záložku Expedice okna Nastavení Sběru dat byl doplněn box Storno expedice pro možnosti povolení/zakázání storna a kontroly chování při stornu:


Požádat o vzdálenou pomoc

Do okna Požádat o vzdálenou pomoc přidáno tlačítko Použít aplikaci RustDesk pro možnost využití této aplikace pro poskytnutí vzdálené podpory přímo na vašem počítači. Tlačítko je využitelné i v případech, kdy dojde k výpadku konektivity v naší centrále technické podpory.

Příjmy a výdeje materiálu

Do okna Editace položky příjemky byl přidán box Počet a cena - základní jednotka, který je dostupný v případě, že je přijímán materiál a jeho příjem neprobíhá v základní měrné jednotce (materiálu). Zde je nutné zadat i přijímané množství právě v této základní jednotce, jinak bude příjem vyhodnocen jako chyba.

Cena za MJ základní jednotky je vypočítána systémem automaticky. Chyby v příjmech je možné dohledat v okně Příjmy a výdeje materiálu, kde je takový záznam označen červenou barvou pozadí.

V okně Příjmy a výdeje materiálu je nově zobrazen i záznam výdeje materiálu, který nemá příznak Vyřízeno (viz okno Editace výdeje materiálu a s množstvím tohoto výdeje je nově kalkulováno při stanovení stavu položky na skladě a průměrné ceny. Tento záznam je ale označen červenou barvou pozadí, aby byl jasně identifikovatelný:

Dodací listy

Generování dodacího listu

V okně Generování dodacího listu je v boxu Akce po dokončení nově možnost Označit jako Uzavřený - dodací list bude po vygenerování označen jako uzavřený pro možnost změny položek.


Seznam dodacích listů

Upraven výpočet celkového kurzu cizí měny v okně Seznam dodacích listů. Nebere se jako průměr kurzů všech položek dodacího listu, ale jako poměr celkové ceny v základní měně (Kč) vůči celkové ceně v cizí měně.

Seznam dodacích listů

V okně Seznam dodacích listů je filtr období rozšířen i na kalendářní měsíc.

Docházka

Editace záznamu docházky

V okně Editace záznamu docházky je v boxu Oficiální docházka možnost nově zaškrtnout volbu Žádná. V takovém případě se bude systém oficiálně tvářit, že tento pracovník v tento den vůbec nebyl v práci.


Ekonomika

Seznam rozpracované výroby

V okně Editace statusu je nově přidáno pole Hotová rozpracovaná výroba, které je možné zaškrtnout v případě, kdy je zaškrtnut příznak Rozpracovaná výroba. Toto nové pole označuje status, který se sice započítává do rozpracované výroby, ale je možné informace z něho oddělit a kalkulovat s nimi zvlášť, a to v okně Seznam rozpracované výroby. Pole bylo zároveň přidáno jako sloupec v okně Seznam statusů.

Seznam rozpracované výroby

Do okna Seznam rozpracované výroby byly doplněny možnosti filtrování na nehotovou a hotovou rozpracovanou výrobu:

Zároveň byly doplněny (na záložku Dle výkresů) informační pole ohledně statusů:

Materiály

Seznam materiálů

Nové okno Složený filtr materiálů dostupné z okna Seznam materiálů. Slouží k možnosti použití složeného filtru na vyhledávání materiálů. 

Okno je možné vyvolat pomocí klávesové zkratky Alt+G, případně zde: 


Materiály - výdeje

Editace výdeje materiálu

Při uložení výdeje materiálu z okna Zpracování požadavků materiálů u zakázek je výdej označen automaticky příznakem Vyřízeno - viz okno Editace výdeje materiálu.

Polotovary

Seznam polotovarů

Nové okno Hromadné zadání cen polotovarů pro možnost hromadného zadání cen polotovarů. Je možné ho vyvolat z okna Seznam polotovarů.

Příjemky

Editace příjemky

V okně Editace příjemky je na záložce Položky možno Označit položku objednávky jako vyřízenou. Pokud je kurzor na položce příjemky a tato položka má návaznost na jednu nebo více položek objednávek, a ty položky objednávek nejsou označeny jako vyřízené, je taková položka objednávky označena jako vyřízená, přestože nebylo dodáno kompletní množství.

Editace příjemky

V seznam položek příjemky/příjemek v oknech Editace příjemky a Seznam příjemek je červenou barvou zvýrazněný řádek, který obsahuje materiál a příjem není uskutečněn v základní měrné jednotce daného materiálu.

Hromadné zadání cen položek příjemky

V okně Hromadné zadání cen položek příjemky je možné přímo zadat číslo faktury dodavatele, které bude doplněno do hlavičky příjemky:

Stroje

Editace stroje

Opraveno ukládání pole Druh v okně Editace stroje.

Výkazy

Editace výkazu práce

Do okna Editace výkazu práce byla přidána fajfka Fixovat do boxu Nákladové položky. Zde je možné zafixovat ručně zadané sazby nákladů na mzdu nebo činnost proti tomu, aby tyto sazby (pře-)nastavil systém dle sazeb platných v době uzavření výkazu.


Výkresy

Editace výkresu

Opraveno zobrazení nákladu na MJ v okně Editace výkresu u neshodových výkresů, kde bylo kompletní hotové množství převedeno k původnímu výkresu.

Seznam výkresů

V seznamu výkresů se zobrazují výkresy, které nemají stanoveno pole Status, a to bez ohledu na případná práva přihlášeného uživatele.

Zakázky

Hromadné zadání cen zakázky

Zrychleno otevření okna Hromadné zadání cen zakázky. Zároveň byla do okna přidána tato tlačítka pro vyvolání kontextových dat:

Zobrazit pracovní postup:

Přenést NCV do PCV (funguje pro všechny zobrazené výkresy najednou):

Přenést NCV do FCV (taktéž pro všechny výkresy najednou):

Pracovník

(obecný)

Na záložce Moje docházka je možné přepínat zobrazení mezi skutečnými časy příchodu a odchodu a mezi přiznanými časy.