120.23.10.1

Publikováno dne 06.03.2023

Manager

(obecný)

Zrychleno ukládání dodacích listů a výkazů.

V panelu volby statusů došlo k zásadní změně - veškeré uložené výběry, tedy jak výchozí tak i uživatelské, jsou nyní vázány na okno, ve kterém se panel nachází. Výhodou je, že je možné volit jako výchozí výběr statusů jiný např. v okně pro generování dodacího listu a jiný v okně seznamu výkresů.
Dosud uložený výchozí výběr není ztracen, bude dále nabízen v oknech, kde si uživatel neuloží výchozí výběr vázaný na dané okno. Uživatelské výběry je pak nutné uložit znovu. Za komplikace se omlouváme a věříme, že nová funkčnost bude pro všechny uživatele komfortnější.

Opraven výpočet vykázaných hodin pracovníka pro jednotlivý den v docházkovém listu.

Konfigurace

Upraveny priority při nastavení podbarvení řádku seznamu. Zejména se jedná o kombinaci použití barevně odděleného lichého řádku listování a nastavení uživatelské barvy pozadí.
Do uživatelského nastavení okna Konfigurace přidána položka Záporné částky červeným písmem (box Okna, sekce Listování). Při této zapnuté volbě budou v každém listování zobrazeny jakékoliv finanční částky, jejichž hodnota je nižší než nula, červenou barvou. Standardně je tato volba zapnuta.

Nastavení Sběru dat

V okně Nastavení Sběru dat byla na záložce Polotovary přidána volba Nabízet i neobjednané a nedodané polotovary. V případě výběru polotovarů je pak možné vybrat jako dodaný i polotovar, který nebyl objednán.

Požádat o vzdálenou pomoc

Upraveno okno Požádat o vzdálenou pomoc: Byly přidány instrukce pro kontaktování technické podpory a možnost otevřít informace o technické podpoře na webu.

Změna historie statusů

Opravena chyba při pokusu o změnu data a času nabytí statusu v okně Změna historie statusů.

Dodací listy

Editace dodacího listu

V okně Editace dodacího listu byl přidán nový box Příznaky, do něj byly přesunuty příznaky Uzavřený a Fakturovaný. Nově přibyl příznak Uzamčený, který dává systému informace, že již na položkách tohoto dodacího listu nemá docházet k případným přepočtům prodejních cen.
Poznámka: Pokud označíte dodací list jako fakturovaný, automaticky dojde k označení obou zbylých příznaků.

Seznam dodacích listů

Do okna Seznam dodacích listů byl přidán sloupec s příznakem Uzamčený:

Faktury

Generování faktury

Upraveno nastavení výchozích hodnot v okně Generování faktury, zejména bankovní účet, datum splatnosti a forma úhrady.

Polotovary

Seznam polotovarů

Upraveno okno Seznam polotovarů: Do levé části byla přidána volba seznamu statusů výkresů, pro které mají být polotovary zobrazeny a v horní části původní zaškrtávací volbu Zobrazit pouze neobjednané nahradil výběrový seznam s možnostmi zobrazení neobjednaných; objednaných ale nedodaných; nedodaných polotovarů:

Státní svátky

Stroje

Opraven součet celkových časů v legendě koláčového grafu v okně Sledování stavů strojů on-line při načtení jiného dne než je výchozí.

Výkazy

Editace výkazu práce

V okně Editace výkazu práce bylo opraven ruční přepočet výsledného počtu minut při zadání hodnoty do pole Souběžné výkazy. Automatický přepočet po uložení fungoval korektně, šlo pouze o drobný problém, který mohl vypadat zmatečně.
Z boxu Parametry pro výpočet pak bylo odstraněno žluté informační pole Výpočet, kde byl naznačen vzorec výpočtu výsledné délky výkazu. Jelikož jsme přešli na nový systém určení skutečné délky z úseků, je tento vzorec zavádějící.

Výkres - pracovní postup

Nabídka činností pro výkres

V okně Nabídka činností pro výkres byla přidána informace o tom, zda je pořadí činností v rámci pracovního postupu striktní či nikoliv, s možností tuto vlastnost jedním klikem změnit:


Zakázky

Seznam zakázek

Pro reverzní inženýry byl v okně Seznam zakázek přidán příkaz pro tvorbu nabídky ze zakázky:Dříve byla tato funkce dostupná pouze z okna Editace zakázky.

Sběr dat

(obecný)

Tlačítko -30 bylo pojmenováno tak, aby pracovníci pochopili, kdy ho mají použít:

Důvodem je to, že někteří pracovníci tlačítko používali až po příchodu z oběda, což může mít neblahý vliv na výpočet správné délky rozpracovaných výkazů, které byly poté ukončeny během následujících třiceti minut.
Další možností do budoucna je, že v nastavení sběru dat umožníme konfiguračně měnit, zda se má tlačítko použít PŘED odchodem na oběd nebo až PO příchodu z oběda. V případě zájmu o tuto funkci nás kontaktujte.

Ve oknech příjmu a výdeje materiálu opraven problém s přechodem na nadřazenou skupinu materiálu, přičemž byl zároveň lehce pozměněn symbol označující přechod na tuto nadřazenou skupinu:

Pokud má pracovník otevřených více výkazů najednou, tak je při jejich ukončení ve výběrovém seznamu otevřených výkazů označen bezobslužný výkaz pomocí [B].

Pokud je povolena volba Nabízet i neobjednané a nedodané polotovary, je možné zadat příjem i toho polotovaru, který ještě nebyl objednán. V tomto případě je možné zadat příjem i těch polotovarů, které ještě nemají určeného dodavatele.

Opraveno zadávání výkazu práce pípnutím čárového kódu dílčího kroku pracovního postupu, kdy nebyla automaticky vybrána požadovaná činnost.

Docházkový terminál

(obecný)

Při vkládání přerušení do databáze se ukládá i příznak, zda se jedná o přerušení nebo přestávku.