120.22.6.2

Publikováno dne 08.02.2022

(obecný)

Opraveno nabízení firem v generování dodacího listu v případě, kdy je generován dodací list z výdeje materiálu. Každý nový polotovar získává automaticky své jedinečné číslo, a to ve formátu P{yy}{mm}{dd}/{cccc}, kde:
- {yy} je dvoumístný rok
- {mm} je dvoumístné pořadí měsíce
- {dd} je dvoumístné pořadí dne
- {cccc} je čtyřmístné pořadí v rámci dne
Pozor: Z důvodu možného velkého vytížení databáze jsme nepřidělili čísla polotovarům zpětně, můžeme tak učinit na vaši žádost individuálně.
Číslo polotovaru není možné změnit, je pouze informativní, a to z důvodu vyhledávání mezi více polotovary se stejným názvem, dodavatele atp. Opraveno chování zobrazení okna
Seznam výdejů materiálu při otevření. V okně Nastavení Sběru dat je možné přímo vytvořit na ploše zástupce aplikace pro spuštění Sběr dat s danou konfigurací.
Zároveň je možné povolit nahlížení na stav skladu a omezit seznam skladů, do kterých může být nahlíženo. Nové tlačítko pro zobrazení stavu skladu materiálů: Stav skladu . V okně Konfigurace bylo opraveno nastavení minimální hladiny zásobníku čárových kódů. Do okna Seznam portfolií přidán sloupec Poznámky . Upraveno nabízení skladu ve výdeji materiálu, pokud má pracovník omezené sklady a zároveň je omezen počet nabízených skladů v Nastavení Sběru dat. V okně Seznam materiálů je nový filtr zobrazení materiál pouze s kladným stavem .