120.21.37.1

Publikováno dne 06.09.2021

Manager

Document Management

Sběr dat

Aktualizace obecných tiskových sestav

Pro aktualizaci tiskových sestav přejděte v nabídce Nastavení do položky Tiskové sestavy. V seznamu najděte příslušnou tiskovou sestavu dle názvu (je možné použít i filtr) a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Objednané obědy pro výdejní okénko (výchozí)
2.9.2021 12:22:38

Seznam objednaných obědů pracovníků pro tisk k výdejnímu okénku.

Pracovníci - seznam s identifikací
1.9.2021 12:24:42

Jmenný seznam pracovníků s čárovými kódy nebo identifikačními čipy (reprezentovanými čárovým kódem)

Souhrn objednávek obědů za pracovníky
2.9.2021 12:22:52

Přehled pracovníků a počtu jejich čerpaných obědů za konkrétní kalenářní měsíc.

Výkresy dle priority a termínu
30.8.2021 7:18:54

Vytiskne seznam nedokončených výkresů seřazených dle priority a termínu dodání.