120.20.8.1

Publikováno dne 18.02.2020

(obecný)

Opraveno vkládání nového pracovníka. V seznamu výkazů jsou přidány sloupce Přerušení (min), Přerušení (čas), Souběžné výkazy a Status výkresu. Upraveno zobrazení názvu okna
Editace výkresu, aby bylo možné otevřít najednou více výkresů se stejným názvem. V seznamu kooperací jsou po zaškrtnutí políčka Zobrazit pouze neobjednané zobrazeny pouze kooperace, jejich výkresy ještě nedosáhly statusu Dokončeno. V seznamu výdejů materiálů je nový sloupce Vyřízeno, dle kterého je nyní možné i filtrovat. Obsahuje příznak, zda je nutné s položkou dále evidenčně nakládat nebo ne. Příznak lze nastavit jak ve Sběru dat, tak v okně Editace výdeje materiálu. V seznamu výdejů materiálů je nový sloupec Vydáno pracovníkovi. Souvisí s oknem Editace výdeje materiálu, kde je nyní nově možné určit, kterému pracovníkovi byl materiál vydán.  Výdej materiálu obsahuje v horní části volbu, zda se jedná o výdej na zakázku (výchozí) nebo se jedná o výdej mimo zakázku:


Dle tohoto výběru se pak zobrazí nebo skryjí volby pro výběr zakázky a výkresu, důvodu, nově je možné vybrat zákazníka, pro kterého je výdej určen, případně vlastního zaměstnance, který si materiál odebral. V seznamu kooperací je zobrazen status výkresu, ke kterému se kooperace váže; dále je zobrazen sloupec Číslo objednávky zákazníka. V okně pro ukončení výkazu je opraveno zohlednění volby nastavení sběru dat Nabízet zbývající množství. Zároveň upraveno ukládání množství v případě, kdy pracovník beze změny potvrdit nabízené zbývající množství (mělo vliv na případné naskladnění výrobku). V seznamu nabízených činností při zadání začátku výkazu práce se zobrazuje i rozlišení a pořadí činnosti (pokud je zadáno). Ve výběrovém seznamu činností u začátku výkazu je zobrazeno i její pořadí v rámci pracovního postupu.