120.20.6.1

Publikováno dne 02.02.2020

(obecný)

V okně
Editace materiálu je možné přímo otevřít editační okno mateřského materiálu, pokud je otevřeným materiálem varianta.
V okně Generování příjemky z objednávek je v seznamu skladů jako první položka (sklad není určen), a to pro případy, kdy je z objednávky (objednávek) generována příjemka pouze na Kooperace. Při výdeji materiálu je v případě výdeje varianty zobrazen stav skladu mateřského materiálu a současně je hlídáno nepřekročení tohoto stavu, pokud je v konfiguraci požadováno. V okně Editace sestavy je možné přímo editovat detaily pracovního postupu přiřazeného k sestavě. Pozor, nejedná se o dílčí pracovní postupy, které náleží k portfoliím, jež jsou součástí sestavy. Opraveno ukládání pořadí sloupců v listování, kdy byl občas chybně zařazen sloupec s hodnotou ve formátu měny. Pokud je ručně vybírána zakázka a výkres při zadávání začátku nebo konce činnosti (výkazu práce) a není v konfiguraci daného sběru dat nastaveno, že zakázku smí otevřít pouze mistr, nabízejí se i zakázky a výkresy, které ještě nevstoupily do výroby. V okně Editace položky příjemky opraven výběr kooperace z nevyřízených objednávek pomocí příslušného tlačítka. Opraveno zobrazení pole Počet ks v okně Editace detailu pracovního postupu výkresu. Opraveno ukládání a následné nastavení uživatelského formátu zobrazení hodnoty v listování (např. pokud si uživatel nastaví vlastní formát pro zobrazení data a času). Upraven Import ABNER nový pro případy, kdy je polotovar objednán nikoliv pouze v jedné jediné objednávce, ale v několika objednávkách. Do seznamu výdejů materiálů Seznam výdejů materiálu přidán sloupec Sklad.