120.20.51.1

Publikováno dne 13.12.2020

Manager


Sběr dat

Aktualizace obecných tiskových sestav

Pro aktualizaci tiskových sestav přejděte v nabídce Nastavení do položky Tiskové sestavy. V seznamu najděte příslušnou tiskovou sestavu dle názvu (je možné použít i filtr) a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Dlužníci (výchozí)
29.11.2020 16:08:26

Sestava s pohledávkami ve splatnosti i po splatnosti, roztříděná podle jednotlivých dlužníků.

Faktura bez položek DL (výchozí)
29.11.2020 16:13:47

Faktura bez tisku detailů (položek) dodacích listů.