120.20.49.1

Publikováno dne 29.11.2020

Manager

Změna na novou správu tiskových sestav (viz první bod změn) proběhne u všech zákazníků postupně, a to v řádech jednotek dnů, nikoliv okamžitě. Pro podrobnosti kontaktujte technickou podporu.

Aktualizace obecných tiskových sestav

Pro aktualizaci tiskových sestav přejděte v nabídce Nastavení do položky Tiskové sestavy. V seznamu najděte příslušnou tiskovou sestavu dle názvu (je možné použít i filtr) a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Dodací list (výchozí)
24.11.2020 8:24:48

Výchozí tisk dodacího listu.

Docházkový list
24.11.2020 8:12:57

Docházkový list pracovníka.

Materiály ve skupině s čárovými kódy
24.11.2020 8:12:57

Seznam materiálů vybrané skupiny s čárovým kódem. Slouží pro tisk seznamu materiálů s jejich možností rychlého vyhledání, např. v příjemkách.

Plnění norem
24.11.2020 8:12:57

Zobrazí celkové plnění všech pracovníků firmy. Na dalších stránkách pak detailní plnění normy jednotlivého pracovníka.

Podklady pro inventuru
24.11.2020 8:12:57

Vytiskne seznam materiálů určených k inventuře a prázdné políčko pro doplnění skutečného počtu MJ.

Podklady pro přiznání DPH
24.11.2020 8:12:57

Zobrazí přijatá plnění dle zadaného období - základ daně, daň, a to seskupenou podle jednotlivých sazeb.

Pracovníci - plnění norem v období
24.11.2020 8:12:57

Zobrazí procento plnění normy v zadaném období u pracovníků, kteří vykázali nějakou činnost v rámci požadovaného období.

Přehled plnění norem pracovníků v období
24.11.2020 8:12:57

Přehled plnění norem pracovníků v zadaném období

Seznam neshod (výchozí)
24.11.2020 8:27:07

Seznam všech neshod v zadaném období.

Seznam pracovníků
24.11.2020 8:12:57

Vytiskne jmenný seznam aktivních pracovníků seřazených dle příjmení a jména. Tento report se tiskne z okna "Pracovníci".

Seznam skupin polotovarů vč. EAN
24.11.2020 8:12:57

Vytiskne seznam čárových kódů seskupených dle dodavatele, a to včetně čárových kódů. Tiskový výstup je vhodný pro aplikaci Technolog a urychlení zadávání polotovarů k výkresům.

Štítky na polotovary, A4, štítek 70x36 mm
24.11.2020 8:12:57

Vytiskne samolepící štítky pro polotovary. Tisk na A4, velikost jednotlivé samolepky je 70x36 mm.

Štítky na polotovary, A4, štítek 70x42,3 mm
24.11.2020 8:12:57

Vytiskne samolepící štítky pro polotovary. Tisk na A4, velikost jednotlivé samolepky je 70x42,3 mm.