120.20.46.1

Publikováno dne 12.11.2020

(obecný)

Okno nepřítomností v docházce přejmenováno na více vypovídající Celodenní nepřítomnosti. V seznamu režijních přerušení
Seznam režijních činností je možné provést schválení režie jen se zvláštním oprávněním. V důsledku toho bylo z okna Editace režie odstraněno zaškrtávací pole Schváleno . Otevřený (rozpracovaný) výkaz lze ukončit, i když je přerušený. Částečně zrychleno otevíráni oken (listovacích a editačních). V dalších verzích bude s rychlostí otevírání dále pracováno. Opraveno pořadí položek (vstupních polí při jejich změně pomocí klávesy Tab) v okně Editace zakázky. Opraveno otevření okna Ekonomická analýza zakázek. Opraveno zobrazení seznamu kooperací u výkresu, který nemá nastaven žádný status.  Možnost automatické výměny dat s aplikacemi Entry společnosti HJ-SOFT s.r.o. komunikací s jejich modulem EMS. Prozatím je synchronizován modul Adresář firem. Opraven výpočet nákupní ceny vyrobeného a naskladněného vlastního polotovaru, pokud naskladňovanou položkou byla celá sestava. Nyní se do výrobní (nákupní) skladové ceny počítají veškeré náklady zhotovení sestavy, tedy jak vlastní sestavy, tak i dílčích výkresů. Opraveno okno Rozdělení objednávky, kdy se nezobrazoval seznam položek objednávky, která má být rozdělena. Zrychleno zobrazení seznamu sdílených výkazů v okně Identifikace souběžných výkazů. Při sloučení dvou materiálů pomocí okna Sloučení materiálů jsou v případě zadaných vlastností (modul Vlastnosti) rušeného materiály tyto jeho vlastnosti smazány a nejsou k novému materiálu přenášeny (vznikaly duplicity). Chybové hlášení je po rozkliknutí podrobností možné ihned odeslat mailem na technickou podporu, případně nechat zkopírovat text celého hlášení do schránky a s možností vložení pomocí kombinace kláves Ctrl+V.