120.20.45.1

Publikováno dne 02.11.2020

(obecný)

Upraveno slučování materiálů (v okně
Seznam materiálů): úprava proběhla pro situace, kdy obsahuje další varianty jak nový, tak i původní materiál. V ten moment nebylo možné materiály sloučit do jednoho, nyní to již možné je. V okně Editace položky nabídky přidán zaškrtávací box Netisknout . Tento příznak nemá vliv na výpočet nákladové nebo nabídkové ceny, pouze jím lze označit položky, které nemají být vytištěny na reportu nabídky. Do seznamu položek objednávky byl vložen sloupec Zákazník . Jedná se o zákazníka příslušné výrobní zakázky. Nový modul Nástěnka. Okno Seznam oznámení pro nástěnku a Editace oznámení, kde je možné vložit důležitá provozní sdělení pro pracovníky i pro uživatele. Pracovníkům se bude sdělení zobrazit na kiosku Sběr dat a uživatelům v okně Notifikační okno. Nový export v okně Seznam dodacích listů pro společnost Schaeffler Production CZ s.r.o. Na úvodní obrazovce je zobrazeno oznámení, pokud je tak nastaveno v okně Editace oznámení. Oznámení je zobrazeno jako plovoucí bílý text na červeném pozadí ve spodní části obrazovky. V okně Editace objednávky přidáno do sekce Platba kartou nové volně vyplnitelné pole Číslo dokladu . V seznamu objednávek jsou nově zobrazena pole související s platbou kartou. Ve stejném okně jsou nová pole Rámcová objednávka a s ní související Platnost do , určeno pro kooperace , určeno pro materiály , určeno pro polotovary . Praktická a aktuálně i funkční využitelnost je pro automatické objednávání kooperací po zadání jejich připravenosti k odeslání (v aplikaci Sběr dat). Pokud je totiž objednávka označena jako rámcová a není odeslaná, tak v momentě, kdy pracovník ve sběru dat zapíše informaci o připraveném odeslání výkresu ke kooperaci je automaticky tato kooperace vložena na příslušnou objednávku - podmínkou je, aby kooperace měla předem vyplněného kooperátora (dodavatele). V případě, že je požadováno automatické zapsání vývozu po odeslání objednávky (v běžném fungování), je u rámcové objednávky vývoz zapsán i bez označení objednávky jako odeslané. Je tedy možné následně udělat příjem kooperace bez zásahu uživatele, který by vygeneroval, vytiskl, odeslal a označil jako odeslanou novou objednávku.  V okně Editace firmy je možné zvolit v sekci Zařazení typ Dodavatel obědů . Způsob použití je víceméně jasný, souvisí s modulem Obědy. Upraveno zobrazení pole Pozice v okně Seznam polotovarů. Pokud není hodnota tohoto pole vyplněna přímo u polotovaru, je hodnota přebírána z pole Pozice výkresu. V okně Editace nabídky obědů dodavatele a v okně Editace oběda jsou nová pole Cena jídla a Příspěvek zaměstnavatele , obě v sekci Vyúčtování. Pole budou sloužit ke kontrole vyúčtování dodavatele a k vyúčtování příspěvků zaměstnanci.