120.20.41.1

Publikováno dne 05.10.2020

(obecný)

Celý název činnosti, pokud je nastaveno rozlišení nebo pořadí činnosti, je nově zobrazen ve formátu NÁZEV [ROZLIŠENÍ.POŘADÍ] (na prvním místě je název, v hranaté závorce následuje kód rozlišení a pořadí činnosti, pokud jsou přítomny, obě tyto hodnoty, jsou odděleny tečkou). Do menu Analýza doplněno nové okno
Ekonomická analýza zakázek. V něm je možné analyzovat vybrané zakázky na základě ekonomických hledisek a získávat přehled o tom, kudy utíkají peníze (ačkoliv nemají nohy). V okně Editace výkazu práce je nová skupina Norma, kde je rozepsaná stanovená norma, její plnění a možnost definici dané normy přímo otevřít.
V okně Editace výkazu práce jsou pod políčkem Činnost dostupné volby pro úpravu zobrazení seznamu činností ve výběru činnosti.

Velikost písma popisků, vstupních polí a listování se řídí nastavením v okně Konfigurace na záložce Uživatelských nastavení. Přepracován přehled souhrnu výkazů dle činností. Původně byl dostupný pouze z okna Editace výkresu, nyní je možné souhrn zobrazit i z okna Editace zakázky. Činnosti jsou v něm rozděleny na normované a nenormované, je zde zobrazena celková norma, celkový odpracovaný čas, jednotky a zpracované jednotky a percentuelní poměry.

Opraveno zobrazení ekonomického výsledku celé zakázky v okně Ekonomika zakázky v případě, kdy je zakázka v černých číslech: písmo bylo černé a tím pádem na tmavém podkladu hůře čitelné; nyní je v případě černých čísel písmo bílé (což má logiku). Menu Statistika v hlavním okně změněno na Analýza. V okně Generovaní vydané faktury jsou po uzavření uloženy zvolené hodnoty v polích Kontace hlavičky a Kontace položek a při dalším otevření okna jsou tyto hodnoty předvoleny jako výchozí. Zároveň bylo opraveno občasné neuložení vybrané kontace do hlavičky faktury. V okně Editace detailu pracovního postupu výkresu je při zadávání činnosti možnost filtrovat seznam činností.

V okně Editace přerušení docházky jsou do polí odchodu a příchodu u nového záznamu přednastaveny data a časy dle příslušného záznamu docházky. Při reverzním generování nabídky ze zakázky jsou do položek revize vkládány výkresy s jejich aktuální prodejní cenou. Během tohoto vkládání je vypnut přepočet celkové nabídkové ceny revize, aby nedocházelo k vynulování této ceny v případech, kdy je stanovena pevná prodejní cena za celou zakázku a dílčí výkresy mají tím pádem prodejní cenu nulovou. Do uživatelské konfigurace v okně Konfigurace přidána volba Ignorovat nastavení minimální velikosti okna . Při zaškrtnutí povolí zmenšit velikost jednotlivých oken pod povolený rozměr. Tato volba je využitelná na obrazovkách s rozlišením, které neumožňuje zobrazit pohled na editační okna obsahující mnoho vstupních polí. Zvětšena výška položky v rozbalovacím seznamu ze 13 na 16 pixelů pro snadnější výběr položky seznamu.