120.20.40.1

Publikováno dne 29.09.2020

(obecný)

V okně
Editace činnosti je možné nastavit činnosti novou vlastnost Nevyžadovat zadaní množství . Pokud je tato volba zaškrtnutá, není v aplikaci Sběr dat požadováno u výkazu zadání množství zpracovaných jednotek. Při ukončení výkazu je nyní ošetřena situace, kdy limita pro zadání počtu zpracovaných jednotek (kusů) dosáhla záporného čísla.  V okně Seznam příjemek je dostupná nová volba, kterou je možné sloučit označené příjemky. Po označení je vyvoláno nové okno, kde je možné určit způsob sloučení a co se má s původními příjemkami dít po ukončení akce. Rapidně zrychleno zobrazení okna Příjmy a výdeje materiálu v případech, kdy mají skladové pohyby počty v řádech desetitisíců. Ve stejném okně opraveno dotazování na přecenění fixních odměn při zapnutém modulu Odměny i v případě, kdy koeficient nebyl změněn. Do okna Editace šablony kooperace přidáno nové pole Rozlišení . Stejné pole je pak zobrazování v okně Seznam šablon kooperací. Obsah tohoto pole je pak přenášen do položky pracovního postupu pří výběru kooperace ze šablony. Tlačítka pro příchod a odchod ze zaměstnání jsou zobrazeny i při přerušeném výkaze. V okně Seznam výkazů je možné přes tlačítko s bleskem vyvolat okno pro vložení -30 do výkazu. Funkce je stejná jako v aplikaci Sběr dat, tedy vloží do výkazu přerušení po dobu přestávky na oběd.