120.20.36.1

Publikováno dne 02.09.2020

(obecný)

V okně
Identifikace souběžných výkazů jsou zobrazeny nové sloupce Pozice a Název výkresu . V okně Editace polotovaru je nový příznak Neobjednávat . Příznak je zobrazen také v seznamu polotovarů jako nový sloupec.
Ve stejném okně je kontrolováno zadání počtu MJ polotovaru. Pokud zadáno není, je na to uživatel upozorněn a je mu nabídnuto automatické doplnění příslušného počtu: Dle výkresu; Jedna jednotka; Ruční doplnění; Ignorovat nevyplněnou hodnotu. Opraven výpočet konečného stavu materiálu v okně Příjmy a výdeje materiálu u variant, pokud je v konfiguraci nastavena volba nepočítat varianty zvlášť. Ve stejném okně není zobrazena hodnota v poli Cena za MJ , pokud se jedná o výdej materiálu na výkres, který má stanovenu pevnou prodejní cenu. Opraven výpočet prodejní ceny výkresu v případě, kdy byl seznam výkresů importován z Excelu a nebyla stanovena pevná prodejní cena výkresu nebo zakázky. Tlačítko Odchod ze zaměstnání je viditelné i v případě, kdy má pracovník přerušené výkazy práce. Pracovníkem potvrzené výdeje ochranných pomůcek lze smazat. Postupně budou upravována editační okna v rámci celé aplikace, a to tak, že budou nahrazovány "skupiny" polí komponentou, jež jde "skrýt" tak, aby byl viditelný pouze titulek. Nová komponenta je rozpoznatelná tím, že má tmavě šedě podbarvený titulek skupiny. Skrytí a znovuzobrazení se provádí kliknutím myší na šedý titulek skupiny. Stav skrytí se ukládá při uzavření okna a okno je při opětovném otevření zobrazeno se skupinami skrytými tak, jak byly naposledy viditelné.

V okně Seznam výkazů jsou zobrazeny nové sloupce Pozice a Název výkresu .