120.20.3.2

Publikováno dne 14.01.2020

(obecný)

Ve výběrovém okně materiálu jsou varianty k jednotlivým materiálům zobrazeny odsazeně v dalších větvích hlavního materiálu:
Pokud je v nastavení Sběru dat (viz 4. bod v sekci Manager) povolen výběr náhrady materiálu za materiál definovaný v pracovním postupu, objeví se vedle definovaných materiálů modré tlačítko, pomocí kterého lze vybrat náhradu.

V editaci položky příjemky se zobrazuje vybraný materiál včetně skupiny a vlastností:
V okně
Konfigurace je na záložce Sklad možno nastavit chování výpočtu aktuálního množství variant a k nim příslušných mateřských materiálů: pomocí volby Pohyby množství variant počítat k hlavnímu materiálu. Pokud je tato volba zaškrtnuta, jsou veškeré pohyby (příjmy, výdeje) provedené na variantě automaticky počítány k mateřskému (hlavnímu) materiálu varianty; v důsledku toho bude mít samozřejmě varianta vždy nulové skladové množství. Pokud tato volba zaškrtnuta nebude (výchozí stav), chovají se varianty a jejich mateřský materiál jako samostatné skladové karty, kde má každá své skladové pohyby.

V okně nastavení sběru dat Nastavení Sběru dat je na záložce Materiály možnost povolit pracovníkovi výběr libovolné náhrady za materiál, který je určen v rámci pracovního postupu výkresu.
Opraveno chování okna Seznam skupin materiálů v módu výběrového okna - pokud byla vybrána skupina ze zobrazení stromu, vracelo okno skupinu vybranou v tabulce na první záložce. V okně pro zadání výdeje materiálu na výkres jsou v seznamu materiálů zobrazeny i jeho vlastnosti. Pokud je v seznamu varianta, je její název vynechán (je stejný jako název materiálu, pod který patří) a jsou zobrazeny pouze vlastnosti. Zobrazení varianty je odražené zleva o cca 3 znaky, aby bylo zřejmé, pod který materiál patří.