120.20.28.1

Publikováno dne 08.07.2020

(obecný)

Nový modul
Šablony kooperací. V okně Editace kooperace je ve výklopném seznamu předchozích kooperací zobrazen na začátku seznamu právě seznam těchto šablon, ze kterých je možné vybrat; stejně tak v oknech Editace položky pracovního postupu a Editace detailu pracovního postupu výkresu. V okně Editace zakázky vložena skupina Ceny, kde jsou zobrazeny jak Nabídková cena zakázky, tak i nově pole Prodejní cena zakázky (týká se vždy celé zakázky a tyto ceny mají přednost před dílčími cenami výkresů); pak je zde zobrazen součet nabídkových cen výkresů a prodejních cen výkresů a Výsledná cena, tzn. cena, která bude zákazníkovi účtována. Nový import pro soubory *BOM.xlsx - v okně seznamu výkresů. Upraveno chování spodních tlačítek (mizení při uzamčení obrazovky).