120.20.24.1

Publikováno dne 09.06.2020

(obecný)


V přehledu vlastních výkazů je zobrazen sloupec (pole) Začátek , pokud je tak nastaveno - viz výše třetí bod v pořadí. V seznamu položek revize nabídky je možné přesouvat položky, resp. měnit jejich pořadí, pomocí nových tlačítek s modrými šipkami, případně kombinací kláves Alt+šipka nahoru nebo Alt+šipka dolů . Pokud není pořadí položek vyplněno, bude doplněno automaticky při prvním pokusu o přesun položky. V okně
Editace firmy doplněna nová pole Obecný e-mail a Obecný telefon . Stejná pole jsou zobrazena jako nové sloupce v okně Seznam firem. V exportu zakázek do Entry je doplněno pole {SazbaDPH} , do které je vkládána hodnota 21 % v případě, že má odběratel v poli Země název obsahující "Česk" nebo nemá pole vyplněno (je prázdné). V opačném případě je do pole {SazbaDPH} vložena hodnota 0 (nula). V okně Seznam zakázek se jako Termín a Počet zbývajících dní zobrazí jako nejnižší datum z množiny, ve které je jak termín zakázky, tak termíny jednotlivých výkresů, pokud jsou odlišné od zakázky a mají zaškrtnutý příznak Rozpracovaná výroba u statusu, který aktuálně nabývají.
Příklad: termín zakázky je 31.07.2020, termín prvního z výkresů v rámci této zakázky bude 30.06.2020 a výkres má status Ve výrobě, druhý výkres má termín 15.06.2020 se statusem Dodací list, pak je zobrazen termín 30.06.2020 i u zakázky a počet zbývajících dní do tohoto data. V okně Editace položky nabídky je nové pole Pořadí , které určuje pořadí položky v rámci revize. Pokud ho uživatel ručně nevyplní, bude doplněno systémem automaticky, přičemž první položka každé revize má vždy pořadí 1. Nový výkaz práce lze zahájit jako kopii předchozího. Bude mít stejnou zakázku, výkres, zákazníka, činnost a začátek nového výkazu se bude shodovat s koncem posledního. V okně Nastavení Sběru dat je možné na záložce Výkazy nechat zobrazit nově přidané pole Začátek . V poli je pak zobrazena hodnota data a času začátku výkazu. Filtrování pomocí lišty (žlutá lišta) nerozlišuje v Seznam firem, Seznam zakázek a Seznam výkresů velká a malá písmena.