120.20.14.2

Publikováno dne 30.03.2020

(obecný)

Dokumenty je možné přiřazovat i v okně
Editace revize nabídky - jedná se o dokumenty patřící k dané revizi v rámci nabídky. V okně Editace nabídky jsou pak v záložce Dokumenty vidět i dokumenty patřící k revizím zakázky.