120.20.13.1

Publikováno dne 24.03.2020

(obecný)

V okně
Editace polotovaru je nová záložka pro zobrazení automatických výdejů polotovarů na výkresy. Tyto výdeje fungují zcela automaticky, není třeba do nich zasahovat. Pokud by však došlo k nějakému nechtěnému výdeji, je na této záložce možnost výdej smazat. V seznamu vlastní knihy jízd se zobrazují jízdy od začátku předchozího měsíce. Opraveno ukládání dat při zadávání přípravy odeslání na kooperaci. V seznamu vlastních výkazů se zobrazují výkazy od začátku předchozího měsíce. Pokud je povolen modul Maily a v něm povoleny události pro expedici ve Sběru dat, odesílají se notifikační maily při expedici zakázky a/nebo výkresu. Nový modul Maily pro automatické zasílání notifikačních - informačních e-mailů zákazníkům, dodavatelům, pracovníkům, uživatelům. Prozatím je možné definovat obsah notifikací po zadání expedice ve Sběr dat