120.20.12.3

Publikováno dne 19.03.2020

(obecný)

V okně
Editace nabídky přidáno pole Interní název . Status Ve výrobě (případně odpovídající, který má pole Pořadí rovno hodnotě 300) se k výkresu nastavuje v momentě, kdy je na (neuzamčený) výkres vydán jakýkoliv materiál a výkres zároveň nemá žádný vyšší status (vyšší pořadím statusu). Doteď platilo pravidlo, že se automaticky nastavil při prvním uloženém výkazu práce nebo pokud zakázku otevřel mistr (dle konfigurace). Nabídku i revizi nabídky je možné nejenom převzít od jiného uživatele, ale i předat jinému uživateli. V okně Editace revize nabídky jsou nové záložky (a současně textová pole) - Textová část 1 a Textová část 2 . Zde je možné doplnit textovou část nabídky. V okně Seznam nabídek je zobrazen sloupec se seznamem kontaktních osob. Z důvodu sníženého výkonu při zobrazování dat dodacích listů je v okně Seznam dodacích listů přidána volba Včetně cen . Ve výchozím zobrazení se v seznamu dodacích listů nezobrazuje celková cena za dodací list, ani fakturovaná částka. Po zaškrtnutí této volby se tyto hodnoty zobrazí, ovšem za cenu sníženého výkonu.