120.20.12.1

Publikováno dne 15.03.2020

(obecný)

Jakýkoliv výdej materiálu na zakázku v rámci aplikace Manager je automaticky označen jako vyřízený. Neshoda: Doplněn čárový kód nově vytvořeného (neshodového) výkresu, zároveň doplněna informace o zakázce a čísle tohoto neshodového výkresu. Neshoda vč. NO: Doplněn čárový kód nově vytvořeného (neshodového) výkresu, zároveň doplněna informace o zakázce a čísle tohoto neshodového výkresu. Zrušen původní import dodacího listu firmy ABNER do seznamu položek příjemek. Přepracováno okno
Nastavení dělení výkresů, při volbě Dělení 1 nebo Dělení 2 je možné nechat automaticky vytvořit kooperaci (ta má stejný název, jako dělení). Ve spodní části okna je pak seznam výkresů, u kterých bude Dělení 1 , Dělení 2 nebo RAL nastaveno.
V seznamu zakázek rozšířen filtr statusů, nyní je možné v rozklikávacím boxu vybrat konkrétní seznam statusů, ke kterým by měly být zakázky zobrazeny. Původní filtrovací funkčnost zůstává zachována.
Opravena nemožnost smazání výkresu, pokud byl neshodový. V seznamu výkazů jsou doplněny filtry: Tento týden, Minulý týden, Minulý měsíc, Zadané období. U posledního je pak možné volit libovolné období od-do pro zobrazení požadované sady záznamů.
V seznamu neshod jsou nové sloupce - Číslo zakázky, Výkres, Status, které se týkají nově vytvořeného (neshodového) výkresu.