120.19.49.1

Publikováno dne 01.12.2019

(obecný)

V editaci zakázky nová pole Dodat najednou a Text vyžadovaný zákazníkem. Text je možné tisknout na vybrané doklady, příznak Dodat najednou bude upozorňovat při tvorbě dodacího listu, pokud nebude jeho součástí kompletní dodávka.
V okně tvorby dodacího listu je uživatel upozorněn, pokud se pokusí vložit na dodací list nekompletní dodávku zakázky, která je označena jako Dodat najednou - viz předchozí bod. Ze seznamu výkresů je možné otevřít ekonomiku výkresu. Je zároveň možné otevřít historii ekonomiky pro dané číslo výkresu. Opraven chybný výpočet nákladové ceny kooperace, pokud byla dodána v rámci více příjemek. V seznamu zakázek se počet zbývajících dní zobrazuje dle nastavení statusu, viz předchozí bod. V editaci statusu je možné nastavit, zda se má při daném statusu počítat zbývající počet dní do termínu zakázky.
Oprava zobrazení jednotek objednávky v položkách příjemky, pokud je přijato množství v jiné jednotce, než je objednáno.
V seznamu nevydaného materiálu je zobrazen sloupec s informací, že se jedná o alternativu. V poli Hledaný text v seznamu výkresů je možné vkládat hvězdičky (*) jako náhradu části textu. Opraveno zobrazení jednotek příjemky v položkách objednávky, pokud je přijato množství v jiné jednotce, než je objednáno. 
V seznamu expedice je možné provádět mazání záznamů. Nové okno Nedodatelný materiál. Je možné v něm materiál označit jako nedodatelný a nahradit jej jiným i v rámci "živých" dat, tzn. v šablonách pracovních postupů, v pracovních postupech výkresů a nevykrytých objednávkách. Okno je možné vyvolat jak z okna seznamu materiálů, tak ze seznamu nevydaného materiálu.
V editaci výkazu upraveno zobrazení výběru nákladových jednotek. Opraveno zobrazení seznamu dodavatelů v editaci dodavatele materiálu. V okně nastavení statusu se při přepnutí na záložku pro načtení čárových kódů umístí automaticky kurzor do pole načítání kódů. Možnost editace již spárovaných jednotek příjemky a objednávky. Je dostupné z příslušné záložky jak v editaci objednávky, tak v editaci příjemky.