120.18.4.1

Publikováno dne 20.01.2018

(obecný)

Možnost volby obědů, pokud je povoleno v nastavení sběru dat. V editaci příjemky je nová záložka Položky pro rozpouštění. Do těchto položek by měly být přidávány náklady, které navyšují celkovou cenu příjmu, ale nejsou vázány na konkrétní položku (typicky třeba CLO, přepravní náklady, ohyby u polotovarů, ...). Součet těchto položek je pak rozpočítán dle daných pravidel mezi jednotlivé položky příjemky.  V seznamu materiálů se nezobrazují chybějící a volné MJ u položek, které mají vlastnost Neevidovat stav. V hlavní nabídce sloučeno menu Objednávky a Finance pod jedno společné Obchod. Nový modul Obědy, možnost zadání seznamu obědů, které si pracovníci mohou objednat, např. přes Sběr dat. Upraveno okno pro editaci položky objednávky.  Opravena chyba se zobrazením dodacích listů v seznamu zakázek, pokud došlo ke smazání dodacího listu. V seznamu položek příjemky je nová verze importu od firmy ABNER. Je v ní možnost kontrolovat, co se má importovat, případně zrovna dohledávat polotovary, které se nepodařilo proceduře automaticky detekovat. Nový modul Přeprava, možnost sledování zásilek od objednávek, zakázek a výkresů. On-line sledování balíků přes 17track.net, případně přes webové rozhraní implementovaných přepravních společností. V editaci materiálu je možné ze seznamu dodavatelů přímo vytvořit objednávku na daný materiál od vybraného dodavatele.