120.17.50.1

Publikováno dne 02.12.2017

(obecný)

V okně pro kopírování zakázky je možné zvolit, zda-li se mají kopírovat i Součásti (pokud je modul zapnutý). V okně pro hledání dle čárového kódu (obecně klávesa F4) je možné vyhledávat pracovníky podle čárových kódů nebo bezkontaktních čipových karet. V seznamu výdejů materiálů se zobrazuje sloupec Důvod, pokud je materiál vydán bez návaznosti na výkres nebo zakázku. V nastavení aplikací pro sběr dat je možné určit, zda-li se bude aplikace zobrazovat v novém vzhledu. Pro tento nový vzhled budou postupně přepracována všechna okna aplikace. Pokud má zákazník pracovníky, kteří by si hůře zvykali, je možné ponechat starý vzhled oken. Výchozím nastavením je starý (původní) vzhled. V editaci položky příjemky je možné ručně přidávat sériová čísla přijatého materiálu. V důvodech je možné zadat důvody pro výdej materiálu. Slouží při výdeji materiálu v aplikaci Sběr dat, pokud není materiál vydáván na zakázku nebo výkres. V novém vzhledu je přepracováno okno pro čerpání materiálu. Je možné čerpat materiál nejen na výkres, ale i bez přímého určení výkresu nebo zakázky je pak nutné vybrat jeden z důvodů, proč je materiál čerpán. V seznamu materiálů je zobrazen nový sloupec Marže (v procentech). Určuje výši marže mezi aktuální běžnou prodejní cenou a průměrnou nákupní cenou. V editaci nastavení Sběru dat je možné omezit seznam skladů, ze kterých je možné čerpat materiál. K materiálu je možné přidávat další čárové kódy. V editaci materiálu je možné zadat více dodavatelů daného materiálu, k nim přiřadit jejich produktový kód a nákupní cenu. Případně ještě webovou adresu (URL) pro objednání nebo zobrazení produktu. V seznamu pracovníků jsou zobrazeny u každého pracovníka počty jednotlivých nastavených možností identifikace.