120.17.45.1

Publikováno dne 31.10.2017

(obecný)

Změněna ikona modulu Knihy jízd na zelené vozidlo (pro přehlednost). Dříve byla ikona semaforu nebo modrého auta. Pokud je v editaci součásti vybrán materiál, do pole Součást se zkopíruje pouze jeho název (bez názvů skupin). Záznam do knihy jízd lze pořídit i ke konkrétnímu výkazu práce. Výkres, zakázka a pracovník jsou pak k záznamu v knize jízd přeneseny automaticky. Nový modul Požadavky na dodávku. V editaci zakázky je nové pole Číslo poptávky. Toto pole je zároveň zobrazeno v seznamu zakázek. V editaci portfolia a seznamu portfolia nové pole RAL. Pokud je modul povolen, je možné vybrat konkrétní barvu ze vzorníku. V přehledu docházky je uvedeno datum příchodu. Při generování inventury je možné od materiálu v rozpracované výrobě nechat odečíst materiál, který byl spotřebován na již vyvezené jednotky (kusy). V okně seznamu výkresů a součástí pro dodání přidán sloupec Číslo objednávky (ze zakázky). V editaci součásti a seznamu součástí nové pole RAL. Pokud je modul povolen, je možné vybrat konkrétní barvu ze vzorníku. Při načtení importního souboru poptávky firmy Hella jsou detekovány duplicity pouze v rámci jednoho čísla zakázky firmy Hella. Číslo zakázky se zobrazuje pro informaci v zaškrtávacím seznamu výkresů k importu. V okně seznamu zakázek uspořádána tlačítka pro objednávky a dodací listy do jednoho "podtlačítka". V editaci výkresu a seznamu výkresů nové pole RAL. Pokud je modul povolen, je možné vybrat konkrétní barvu ze vzorníku. Nové okno pro vygenerování objednávek ze zakázky. Ostatní okna pro generování objednávek jsou zachována, toto nové okno je možné použít jako novou a lepší alternativu pro generování objednávek (nebo požadavků na objednávky) pro materiály, polotovary, kooperace, a to i z více zakázek najednou. Přístupná volba pro otevření tohoto okna je v seznamu zakázek po rozkliknutí tlačítka objednávek. V seznamu průvodek zrušeno tlačítko pro smazání všech průvodek najednou. Nyní je možné použit hromadné označení a běžnou funkci pro mazání.