120.17.43.1

Publikováno dne 17.10.2017

(obecný)

Při smazání dodacího listu jsou smazány i vývozy, pokud jsou na něj navázány. Pokud je ze seznamu výkresů otevřen seznam dodacích listů (zobrazí se položky dodacích listů, které jsou navázané na daný výkres), tak je přes tlačítko editace možné editovat nejen položku, ale i editovat celý dodací list. V seznamu skladů je možné otevřít okno, které zobrazí hodnotu skladu dle jednotlivých použitých měn. Opravena chyba s určením data při načítání měnového kurzu z ČNB. V okně pro tvorbu dodacího listu se zobrazuje i záložka pro dodání součástí (pokud je modul povolen a nějaké součásti existují). Ve výběrovém okně materiálu se ruční textový filtr aktivuje po půl vteřině od stisknutí poslední klávesy, aby nedocházelo k načítání seznamu po každém stisku klávesy. V seznamu vozidel je možné přednastavit informaci pro generování knihy jízd, a to: Maximální denní nájezd v kilometrech a zda-li je vozidlo používáno i ve dnech státních svátků a pracovního volna. Kniha jízd se pak generuje na základě těchto parametrů. V seznamu materiálů je možné zobrazit stav skladu zpětně ke konkrétnímu datu (stačí zaškrtnout Stav ke dni a vybrat příslušné datum). Zpětně je pak vypočítán aktuální stav skladu a průměrná cena, další hodnoty jsou skryty. V seznamu výkresů pod tlačítko "plus" (nový záznam) vrácen import poptávky Hella. V seznamu výkresů je pod listováním patička (lišta), kde jsou součty jednotlivých sloupců. Opraveno zobrazení "stejných výkresů" v seznamu výkresů při filtraci dle čárového kódu.