120.20.22.1

Publikováno dne 26.05.2020

(obecný)

Opraven export více faktur najednou do systému Entry. Opraveno načítání seznamu firem v okně
Nastavit status. V okně Editace faktury vydané jsou nová pole pro zadání kontace (zvlášť hlavička a položky). Pole Kód firmy v okně Editace firmy je změněno tak, že píše automaticky kapitálkami. Eliminována chybová hláška při otevření přehledu vlastních výkazů práce. V okně Editace zakázky je v poli termínu nové tlačítko Kalendář , kterým je možné otevřít kalendář a v něm zvolit požadovaný termín v přehlednějším formátu.
Nový modul Kontace. Slouží pro možnost kontování položek faktury pro jednodušší exporty do účetních systémů. Výchozí středisko (viz předchozí bod) je automaticky předvyplňováno u nové zakázky (okno Editace zakázky) a u nového pracovníka (okno Editace pracovníka). V okně Editace střediska je možné nastavit příznak pro Výchozí středisko . Výchozím může být v rámci celého systému pouze jediné středisko a toto středisko pak bude nabízeno uživatelům v seznamech jakožto první - je nutné ale hledět na to, zda má dotyčný uživatel na toto středisko právo. Upraveno okno pro nastavení exportu do Entry. V okně Editace revize nabídky je možné zadávat slevu v desetinách procenta. V okně Generovaní vydané faktury se zobrazují volby kontací (zvlášť pro hlavičku a položky). Výběr kontací není vyžadován. V okně Editace příjemky přidáno pole Poznámky . Obsah tohoto pole je zároveň zobrazen v seznamu příjemek v okně Seznam příjemek.