120.19.10.1

Publikováno dne 04.03.2019

(obecný)

Výdeje materiálů se automaticky číslují (ve výchozím nastavení jako MVRRMMDD/PPPP, jde MV je prefix, RRMMDD je označení kalendářního dne, PPPP je pořadí výdeje v rámci daného dne). Historické výdeje by měly být zpětně tímto způsobem jednorázově očíslovány. V seznamu materiálů je v levé části při otevření automaticky rozbalena nejvyšší větev skupin (všechny skupiny). Do okna editace položky dodacího listu přidáno pole pro hledání dle čárového kódu. V okně pro přecenění (volá se z Ceníku) se zadaný koeficient ukládá pro kombinaci vybraného portfolia+činnosti, při dalším otevření a výběru dané kombinace se pak naposledy použitá hodnota přednabízí. Z editace zakázky je možné zpětně vygenerovat nabídku. Ve výběrových seznamech bylo zvětšeno písmo pro lepší použitelnost na dotykových monitorech. Ze seznamu výkazů práce je možné editovat normu nebo založit normu novou. Opravena chyba v každém listování, kdy se při double-clicku myší měnilo řazení sloupce. Pro řazení sloupce pomocí myši je nyní nutné mít současně stisknutu klávesu Ctrl. Do požadavků na materiál a výdejů materiálů zakomponovány i součásti. Nyní je nutné na součásti udělat taktéž výdej materiálu ze skladu, nestačí jen dodací list. V menu nová položka Plnění norem, kde je možné prohlížet a analyzovat plnění norem. Dostupné je zároveň v okně editace pracovníka.